News Update

Home > Back to News Update

"ผ้าห่ม 1 ผืน ช่วย 1 ชีวิต" (16/11/2019) ศิริชินดีใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบุญส่งมอบผ้าห่มให้กับผู้ยากไร้บนดอยต่างๆ ตลอดจนผู้พิการ ผู้สูงอายุ ณ "บ้านอุบลฮักแพง บ้านผู้พิการทางสติปัญญา​และร่างกาย​"